Přeskočit na obsah

O nás

Jsme nezisková organizace Pomocné ruce Olomouc z.s., která vznikla ke dni 2.5.2012 jako občanské sdružení a byla zapsána v registru ministerstva vnitra. Od 1.1.2014 dle NOZ jsme registrováni jako zapsaný spolek v registru Krajského soudu v  Ostravě, pobočka Olomouc pod číslem sp. zn. L 10303.  Bylo nám přiděleno IČO: 22742085. Sídlo spolku je na adrese: Internátní 378, Mariánské Údolí, 783 65 Hlubočky.

Spolek spravoval depozitum na Jungmannově ulici č.1 v Olomouci. Do 29.2.2020 jsme provozovali kočičí útulek s názvem Pomocné ruce na adrese Dolní Novosadská 71/63, Olomouc 779 00, který byl zaregistrován na Krajské veterinární správě pod číslem CZ71C02519 (provoz útulku byl ukončen z důvodu prodeje nemovitosti). Dne 7.8.2020 jsme získali oprávnění provozovat útulek na nové adrese Jeremenkova 54/3 v Olomouci (CZ71C02519). Celkem 3 členové a 1 dobrovolník absolvovali na veterinární fakultě Mendelovy university v Brně odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. Následně proškolili ostatní členy spolku a dobrovolníky.

Všichni naši pomocníci a dobrovolníci jsou zaměstnaní či studující a činnost vykonávají ve svém volném čase zcela bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Naším hlavním cílem je pomáhat opuštěným, bezprizorním, poraněným, nechtěným, týraným či nemocným kočkám, které se u nás ocitnou. Takovým zvířatům pak prostřednictvím tohoto webu a facebookových stránek Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. hledáme nový domov. Další činností spolku je podpora kastrací toulavých a opuštěných koček a efektivní snižování jejich populace zejména  na území města Olomouc a příměstských částí. Útočiště u nás ale nalezly i kočky z mnoha jiných obcí a měst Olomouckého kraje.

Snažíme se pomáhat soukromým domácím depozitům a tzv. „krmičům“ opuštěných koček žijících v různých lokalitách v Olomouci. Mezi dlouhodobý cíl sdružení patří podnítit větší zájem magistrátu o kočky, hlavně vybudování či zřízení útulku pro toulavé a opuštěné kočky v Olomouci pod záštitou města a vytvoření adekvátních prostor pro toulavé a opuštěné kočky, kde bude zajištěna patřičná péče i zázemí, jež v současnosti na území 100 tis. města Olomouce chybí. Prosazujeme na Magistrátu města Olomouce zřízení nejen oficiálního městského kočičího útulku, ale usilujeme také o schválení a zakládání oficiálních krmných míst na území města Olomouce.

Již v roce 2013 jsme odevzdali městu projekt na zřízení kočičího útulku, který jsme sestavili na základě údajů KVS. V roce 2016 jsme jej aktualizovali, vyhlásili jsme petici za zřízení kočičího útulku magistrátem města, na petici se podepsalo přímo 3082 občanů, z toho 17 veterinářů. Dále jsme petici zveřejnili elektronicky a získali dalších 807 podpisů. 14.9.2016 jsme petici s projektem na zřízení útulku odevzdali magistrátu. Rada města ji zamítla jako neopodstatněnou.

Naše organizace nemá žádné vlastní pravidelné příjmy a jsme tak zcela odkázáni na dary soucitných lidí. Výdaje tvoří převážně nákup krmiva, steliva, platby za léky, kastrace a lékařské úkony. Od vzniku naší organizace podporujeme kastrace koček zejména na území města Olomouce s cílem humánně regulovat počty koček na území našeho města. Podle možností se snažíme vypomáhát s pomocí kočkám z Olomouckého kraje.


„Zvíře má stejně citlivé srdce jako ty. Zvíře cítí radost i bolest jako ty. Zvíře má stejný strach ze smrti jako ty. Zvíře má stejné právo na život jako ty.“

Peter Rosegger (1843-1918, rakouský spisovatel)